Eva Bonniers donationsnämnd arbetar för fler perspektiv på konst och arkitektur i det offentliga rummet.

Nyheter

Eva Bonnier

Eva Bonnier (1857–1909) är en betydande svensk konstnär i sin generation och på flera sätt radikal för sin tid. I början av 1900-talet lämnar hon allt mer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt. Läs mer

Konsten

Här gör vi nedslag i några av de konstverk och konstprojekt som Eva Bonniers donationsnämnd bidragit till genom olika årtionden.

”Det finns ett stort och tydligt behov av att hitta nya och mer tillåtande former för att komma vidare i diskussionerna om konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta det offentliga rummet. Vi vill pröva och uppmuntra till nya strategier för vitala samtal och reflektioner om morgondagens stadsmiljö och livsvillkor.”

Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd.

Instagram