Dark matter

Hilda Hellström, f. 1984. Utbildad vid Royal College of art i London
Jacob Sjöblom, f. 1983. Utbildad vid Chalmers Arkitektur och TU Delft i Holland

Fenomenet svart hål definieras som en mycket tät koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att materia eller ljus som kommer in i det svarta hålet aldrig kan ta sig ut igen. På ett liknande sätt kan vår tids urbanisering ses som en slags gravitation skapad av människan. Intensiteten i urbaniseringen förändrar relationerna mellan landsbygden och det urbana landskapet. Städer blir tätare och drar till sig mer ”materia” medan landsbygden långsamt avvecklas.

Den platsspecifika installationen Dark Matter är tänkt att placeras i Stockholm för att signalera planerade nybyggnationer, då de skeenden i stadsbilden som på ett påtagligt vis tydliggör urbaniseringsprocessen mest är just byggnadsplaneringar och byggplatser. Verket är utformat som ett svart hål placerat i staden och är således en fysisk representation av urbaniseringens tyngdkraft och dragningskraft. Ett hål som uppmärksammar den pågående förändringen i vår stad.

Ur projektbeskrivningen.

FaLang translation system by Faboba
logo-Eva-Bonniers-donationsnamnd
Eva Bonniers donationsnämnd
i samverkan med
Kungl. Akademien för de fria konsterna