En hemlig plats för värme

Anna Nilsson, f. 1983. Utbildad vid Chalmers Arkitektur och Universität der Kunste i Berlin
Solmaz Beik, f. 1981. Utbildad vid Chalmers Arkitektur och Arkitekturhögskolan i Oslo
Johanna Landin, f. 1981. Utbildad vid Chalmers Arkitektur, Konstfack samt Högskolan för design och konsthantverk.

Om det hemliga: En hemlighet är information som är osynlig utanför en krets. Hemligheten i sig är exkluderande men att dela på en hemlighet är en akt av stor tillit. Det gömda och det glömda kan inom hemlighetens väggar tillåtas få avlastning, ro och kraft. För den som inte är initierad ligger hemligheten osynlig i skuggan av det tillåtna. Skuggan kan verka hotfull för den som står utanför, men ibland kan osynlighet vara frigörande och hemligheten ett skydd. Ljuset avslöjar vissa men skuggan skyddar alla. Hemligheter förmedlas i en viskning, kring hemligheten råder diskretion.

Om värme: Värme är den subjektiva upplevelsen av termisk förändring. Genom tillförsel av energi uppstår värme, vilket medger den mottagande massan att själv inte behöva avvara kraft för att upprätthålla ett tillstånd. Det är att omsorgsfullt dela med sig av sitt bränsle för att bevara en annans förmåga. Värme är en aktiv handling och kan därför ses som motsatsen till apati. I akten att överföra värme från en kropp till en annan, kan lindring förmedlas. Värme förmedlar trygghet och minner om en härd, ett hem. Att erbjuda värme är också att sätta sig på samma sida, för att dela något allmänmänskligt.

En hemlig plats för värme: Ett område med en yta på 60x60 cm förses med värmeslingor ingjutna under det befintliga mark eller golvmaterialet. Värmeslingorna ansluts till stadens elnät och värmer upp den berörda ytan dygnet runt alla dagar om året.

Ur projektbeskrivningen .

FaLang translation system by Faboba
logo-Eva-Bonniers-donationsnamnd
Eva Bonniers donationsnämnd
i samverkan med
Kungl. Akademien för de fria konsterna