Tävlingsinbjudan

(obs tävlingen är avslutad)

Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Genom tävlingen EVA söker vi efter visioner, idéer och förslag som pekar på konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. Tävlingen syftar även till att visa på konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta hur vi idag kan förstå det offentliga rummet.

I takt med att våra städer expanderar och våra livsvillkor förändras växer också vårt behov av att hitta modeller och strategier som gör det möjligt att reflektera kring morgondagens samhälle. Genom tävlingen vill vi ge utrymme för ett deltagande i en samtida diskussion om den offentliga konsten och samhällsbyggandet.

Tävlingen tar sin utgångspunkt i Stockholm men utan att definiera en specifik budget eller plats. Det är upp till tävlingsdeltagarna att själva inom ramen för inlämningskraven utveckla förslagets omfattning och att presentera dess innehåll och inriktning. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten i gränsområdet mellan konst och arkitektur.

Efter inlämning kommer bidragen att bedömas av Eva Bonniers donationsnämnd i samarbete med en internationell jury. Tio till femton tävlingsförslag kommer att väljas ut, tilldelas ett arvode för vidare bearbetning och därefter presenteras i en utställning och medföljande publikation.

FaLang translation system by Faboba
logo-Eva-Bonniers-donationsnamnd
Eva Bonniers donationsnämnd
i samverkan med
Kungl. Akademien för de fria konsterna