Om oss

Eva Bonniers donationsnämnd verkar för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet. Vi genomför tävlingar och konstprojekt i Stockholm sedan 1911.

Läs mer

Eva Bonnier

Eva Bonnier (1857–1909) är en betydande svensk konstnär i sin generation och på flera sätt radikal för sin tid. I början av 1900-talet lämnar hon allt mer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt. Läs mer

”Det finns ett stort och tydligt behov av att hitta nya och mer tillåtande former för att komma vidare i diskussionerna om konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta det offentliga rummet. Vi vill pröva och uppmuntra till nya strategier för vitala samtal och reflektioner om morgondagens stadsmiljö och livsvillkor.”

Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd.

Ledamöter

Ann Magnusson

Ann Magnusson

Ordförande. Konstnär, konstkonsult och projektledare.
Madelene Gunnarsson

Madelene Gunnarsson

Sekreterare. Curator och producent.
Beatrice Hansson

Beatrice Hansson

Vice ordförande. Konstnär (KRO)
Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson

Landskapsarkitekt och professor (Konstakademien)
Eva Arnqvist

Eva Arnqvist

Konstnär (KRO)
Ebba Bohlin

Ebba Bohlin

Konstnär (KRO)
Leif Bolter

Leif Bolter

Konstnär (Skulptörförbundet)
Per Hasselberg

Per Hasselberg

Konstnär (KRO)
Barbro Hedström

Barbro Hedström

Konstnär (Skulptörförbundet)
Tor Lindstrand

Tor Lindstrand

Arkitekt och forskare (SA)
Susie de Ciutiis

Susie de Ciutiis

Politisk representant S (Stockholms stad)