Beatrice Hansson

Beatrice Hansson

Beatrice Hansson arbetar med konstnärliga projekt och gestaltningar i offentliga sammanhang, ofta i samarbeten med landskapsarkitekter.

Exempel på olika uppdrag är Remiseparken i Köpenhamn, Lillestadsskolan i Växjö, Liljeholmstorget och projektet Väntans torg i Umeå.

En annan aspekt av hennes konstnärskap är arbetet som visas i utställningar och som utforskar processer, metoder, material och ”ett sökande efter mening”

Beatrice Hansson är medlem och ordförande i det konstnärsdrivna ID:I Galleri.

Hon har arbetat som lektor på Konstfack (2001–2017) samt varit kursansvarig för skolans ettåriga utbildning Konst och design i det offentliga rummet.