Eva Arnqvist

Eva Arnqvist

Eva Arnqvist är konstnär, föreläsare, pedagog och konstkonsult med lång erfarenhet av process- och deltagarbaserade arbeten inom konst och stadsutveckling.

Hon arbetar med projektledning och konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet, där hon har drivit flera större projekt som omfattat medborgardialog  och frågor kring stadsomvandling. Ett exempel är ”Ett rum med utsikt” som genom olika publika evenemang utforskat omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm.

Eva Arnqvist är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och har en fil. kand. i statsvetenskap från Stockholms Universitet. Hon är även ledamot i styrelsen för konsttidskriften Konstperspektiv.