Madelene Gunnarsson

Madelene Gunnarsson

Madelene Gunnarsson är verksam som producent, curator och skribent. Sedan 2013 är hon medarbetare på AM Public. Uppdragen innebär bland annat process- och konceptutveckling vid olika konstprojekt i samhällsmiljön. Hon arbetar med framtagande av omfattande konstprogram, utställningsproduktion och skriver om samtida konst.

Madelene Gunnarsson är sekreterare i Eva Bonniers donationsnämnd och ordförande i Verkstad Konsthall i Norrköping. Hon är utbildad vid Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Otterbein University och CuratorLab, Konstfack.