Susie de Ciutiis

Susie de Ciutiis

Susie de Ciutiis är bosatt i Sverige sedan mitten av 1980-talet efter flera år i Rom. Hon har både en filosofie kandidatexamen i konstvetenskap och i italienska. Hon har även läst idéhistoria, religion, historia, arkeologi och pedagogik vid Stockholms universitet.

Under många år arbetade Susie de Ciutiis på Italienska Ambassadens kulturavdelning – Italienska Kulturinstitutet C. M. Lerici – som PR- och programansvarig, översättare och lärare i italienska. Hon har en levande relation till den italienska kulturen och hennes resor går ofta till Italien.

Susie de Ciutiis är också aktiv som auktoriserad Stockholmsguide.