Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson är landskapsarkitekt MSA/LAR, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, ledamot av Kungliga Konstakademien och arbetar för Sweco arkitekter med svenska och internationella uppdrag.

Några exempel på hans många uppmärksammade arbeten är Rådhustorget i Umeå, Novartis Physic Garden i Basel, Hyllie torg i Malmö och Sjövikstorget i Liljeholmen.

Han är författare till en lång rad böcker och essäer, och har varit gästprofessor vid Harvard University, Cambridge och EPFL, Lausanne, samt vid University of llinois, Urbana-Champaign.

För sina insatser inom svensk landskapsarkitektur tilldelades Thorbjörn Andersson Prins Eugene-medaljen av H. M. Konungen år 2009.