Tidslinjen

Här gör vi nedslag i några händelser i Eva Bonniers liv och donationsnämndens verksamhet. Har du information att bidra med? Kontakta oss.

Tidslinjen

2015

Tävlingen och utställningen Eva

Tävlingen och utställningen Eva

Utställningen EVA öppnar 8 oktober 2015 på Konstakademien i Stockholm,. Här presenteras de tio vinnande bidragen i idétävlingen EVA om konst och arkitektur i stadsmiljö. En namnkunnig internationell jury står bakom urvalet. 182 bidrag kommer in och 10 väljs ut. Förslagen utgår från Stockholm men i övrigt har deltagarna uppmanats..Läs mer

2008

Ny tävling och utställning på Kulturhuset.

Ny tävling och utställning på Kulturhuset.

Eva Bonniers donationsnämnd och Stockholms kulturförvaltning  bjuder in till en tävling i samarbete med Bonniergruppen. “Verket kan finnas på vatten eller i luften, på ett av de nya torgen i staden, över eller under jord. Det kan vara ett flyttbart eller ett fast verk, tidsbestämt eller beständigt. Det kan finnas bakom..Läs mer

2005

Verksamheten Eva Bonniers donationsnämnd väcks till liv igen.

Verksamheten Eva Bonniers donationsnämnd väcks till liv igen.

Under perioden 1997–2004 ligger verksamheten för Eva Bonniers donationsnämnd nere och inga beställningar eller inköp görs. Efter sju år tar nämnden nya tag igen.  Bild: Eva Bonniers självporträtt (1886). Tillhör Bonnierska porträttsamlingen.

1996

Sista skisstävlingen under 1900-talet: Astrid Lindgren porträtteras.

Sista skisstävlingen under 1900-talet: Astrid Lindgren porträtteras.

”Ur Astrids Lindgrens bildvärld” är temat när Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in tre konstnärer till skisstävling 1993. Det ska bli den sista tävlingen under nämndens första århundrade.  Skulptören Majalisa Alexandersson vinner med sitt bidrag ”Poesi och förtrollning”. Här skildras författaren som sagoberätterska med ett barn i famnen. Astrid Lindgren och..Läs mer

1985

Inköpens årtionden

Inköpens årtionden

Året 1985 kan anges som ett slags mittpunkt för den period av inköp som Eva Bonniers donationsnämnd nu gör av redan färdigställda konstverk, för placering i Stockholms offentliga miljö. På så används de allt mer begränsade medlen på ett annat sätt, där konstverken blir mindre i skala men fler. Nu..Läs mer

1979

Lågkonjunktur. Ska nämnden upplösas?

Lågkonjunktur. Ska nämnden upplösas?

Lågkonjunkturen och devalveringen av den svenska kronan under 1970-talet blir mycket märkbar för Eva Bonniers donationsnämnd. Medlen till den offentliga konsten och därmed handlingsutrymmet minskar så mycket att frågan om att upplösa nämnden tas upp. Men enligt kammarkollegiet är det inte möjligt på grund av storleken av det kapital som..Läs mer

1967

Reglementet ändras – skulpturer kan köpas in, nu också andra konstverk.

Beslut tas i Eva Bonniers donationsnämnd och reglementet ändras: 1967: Nu får nämnden inte bara rätt att köpa in befintliga, färdigställda skulpturer utan också andra konstverk. Stockholms stad och drätselnämnden tillstyrker ändringen året efter, 1968.  Det hela ger möjligen större frihet men i Eva Bonniers donationsnämnds handlingar är det svårt..Läs mer

1962

Ett nytt sätt – ledamöternas föreslår och röstar.

Ett nytt sätt  – ledamöternas föreslår och röstar.

1962 prövar Eva Bonniers donationsnämnd ett nytt sätt att bjuda in till uppdrag. Alla ledamöter bidrar med förslag på konstnärer, för ett skulpturuppdrag i Humlegården, vid Kungliga biblioteket. Martin Holmgren röstas fram och hans abstrakta ”Isobartema” installeras 1970. Foto: Eva Bonniers donationsnämnd

1954

Tävlingsbidragen till Skissernas museum i Lund.

Tävlingsbidragen till Skissernas museum i Lund.

Förvaringen av de många tävlingsbidragen – skisserna som skickas in till de tävlingar som Eva Bonnier donationsnämnd utlyser – måste efter hand hanteras på olika sätt. Skisserna förvaras i omgångar på Waldemarsudde och på Stockholms stadsmuseum men arrangemanget är inte hållbart i längden. Hösten 1934  grundar professorn och konsthistorikern Ragnar..Läs mer

1952

Bror Marklunds Historiens portar invigs

Bror Marklunds Historiens portar invigs

I juli 1938 utlyser Eva Bonniers donationsnämnd en tävling om Historiska museets port. 1939 står skulptören Bror Marklund klar som segrare med förslaget Fädernas arv. Han vinner i konkurrens med 42 tävlande och blir därmed en av samtidens mest kända konstnärer. Arbetet tar tretton år att utföra, med kontinuerliga omarbetningar..Läs mer