Vad händer nu? Utvärdering pågår …

Under 2016 och framåt arbetar Eva Bonniers donationsnämnd med att utvärdera arbetet med idétävlingen och utställningen EVA som pågick under 2014-2015. Vi planerar även för framtida insatser, både med utgångspunkt från utställningen och vårt uppdrag.

 DSC5202 Pano
Bild: Monster, Beatrice Orlandi, 2015. Utställningen EVA på Konstakademien under oktober 2015.