Varför ett konstnärsresidens i skolan? Ann Magnusson berättar.

– Syftet med att skapa en residensplats för en konstnär mitt i gymnasieskolan är att utveckla nya infallsvinklar på lärandeprocessen, äger Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd.

– Det sker genom att eleverna, via konstnären, får tillgång till fler arbetssätt och möjligheter att söka och förvärva kunskaper och färdigheter.

Konstnären Jenny Nordmarks ateljéplats och gestaltningsuppdrag i Anna Whitlock gymnasieskola är ett pilotprojekt som Eva Bonniers donationsnämnd genomför tillsammans med skolan. Projektet beräknas pågå till och med höstterminen 2020.

Det handlar om möjliga former för konceptet ”Konstnärsresidens i gymnasieskolan”:

Konstnären arbetar med ett eget formulerat projekt inom exempelvis området konstnärlig gestaltning.

Konstprojektet ska på ett ämnesöverskridande sätt engagera och involvera elever och lärare, under en termin eller flera.

De konstnärliga och pedagogiska processerna sammanflätas och utvecklas på så sätt under projektets gång. Det ger möjlighet för konstnär, elever och lärare att följa varandras arbetsprocesser. 

Resultatet, vid sidan av själva processerna, är någon form av konstnärligt avtryck och uttryck i skolmiljön. 

– Genom konstnärsresidenset skapas en plattform för samtal och undersökningar kring konst, vetenskap och andra kunskapsområden. En plats där det experimentella och det som inte är beprövat kan utforskas, förklarar Ann Magnusson.

– Samtidskonsten har en unik förmåga att bearbeta samhällets centrala frågor och utveckla ett mer konceptuellt tänkande hos eleverna men också hos lärarna. Pilotprojektet och samarbetets långsiktiga mål är därför att på ett tydligare och mer kontinuerligt sätt ge plats för konst och kultur i skolan.

Dokumentation och utveckling

Erfarenheterna från pilotprojektet dokumenteras, utvecklas och är tänkt att spridas vidare på olika sätt, bland annat genom ett avslutande publikt seminarium, en eventuell publikation och andra tänkbara aktiviteter i skolan. 

Tanken är att projektet ska kunna appliceras i andra skolor och med andra konstnärer, efter modellen som Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium utvecklar.

Motvikt till förlusten av estetiska ämnen i skolan

Det finns en bister bakgrund till varför Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium vill att samtidskonsten blir en kontinuerlig tillgång och kompetens i lärandeprocessen och det pedagogiska arbetet i skolan:

I Sverige finns det statliga bidraget “Skapande skola” som skolor med elever upp till åk 9 kan ansöka om, men insatserna är endast kortsiktiga. 

2011 avskaffades det obligatoriska estetiska ämnet på gymnasiet. Allt fler elever har sedan dess valt bort estetiska ämnen frivilligt och i vissa skolor har det inneburit att de helt har försvunnit från undervisningen.

– Betydelsen av svenska skolelevers påtagliga förlust av estetiska ämnen och kreativa uttryck har allvarlig inverkan på flera plan i samhället och kommer att bli allt märkbar framöver, säger Ann Magnusson.

– En aspekt av det hela är att landets skolor har förlorat tillgången till konsten som en katalysator för det långsiktiga arbetet med värderingsfrågor, gestaltningsförmåga och livslångt lärande. 

– En utmaning i skolan idag är de ständigt ökande prestationskraven. I det sammanhanget har konstnären en kravlös roll gentemot eleverna och kan medverka till en högre närvaro bland eleverna genom att vara en kreativ inspiratör.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om samarbetet mellan Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium.

Biträdande rektor Carina Rudolph Lundberg, Anna Whitlocks gymnasium:

[email protected]

Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd:

[email protected]