Dricksfontän

Dricksfontänen i brons kallas ”Katarinabrunnen” eller ”fontänkar”, beroende på vem som beskriver den. Längs fontänens sidor löper reliefer, bland annat motivet ”Skogsrå” som Eric Grate arbetar med i flera versioner sedan sent 1920-tal. Detta mytiska väsen skildras också av konstnärens mycket nära vän poeten Gunnar Ekelöf .

Dricksfontänen står i pelargången i byggnaden som uppförs 1930-1931 för Katarina realskola, efter ritningar av arkitekterna Paul Hedqvist och David Dahl. Byggnaden är ett av deras tidiga funktionalistiska verk och invigs 10 mars 1932.