Eldhs fontän

1914 utlyser Eva Bonniers donation en tävling om en skulptur vid Birger Jarlsgatan/Grev Turegatan. Förslagen kommer in men ingen vinnare kan utses. Därför arrangerar nämnden en ny tävling 1916 där flera av tävlingsbidragen uppförs i skala 1:1. Inget av förslagen godtas. Nämnden beslutar att istället att beställa ett konstverk, utan tävling. Uppdraget går till Carl Eldh.

Carl Eldh menar att platsen vid Birger Jarlsgatan fordrar ett enkelt motivval och en sammanhållen vertikal form. Han använder Blekingegranit och skulpterar fram de tre kvinnofigurerna Morgonen, Dagen och Natten och mellan dem barnfigurer. Längst upp sitter en fågel i förgylld koppar. Vattnet i fontänen tänker sig konstnären ska stå som en slöja kring gruppen. Carl Eldhs fontän invigs 1921.

Carl Eldh placerar först gruppen i ett stort runt brunnskar men eftersom förbipasserande klagar på vattenstänk ersätts det 1923 av ett oktogonalt podium.

Det visar sig att vattenstänk är långt ifrån det enda som människor klagar över. Debatten gäller skulpturens ”falliska karaktär”. 1922 motionerar två politiker i Stockholms kommuns stadsfullmäktige om att Eldhs fontän bör tas bort på grund av olämpliga associationer hos allmänheten. Andra hävdar att fontänen är ett trafikhinder. Men fontänen får stå kvar.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd