En hemlig plats för värme

Ur projektbeskrivningen

Om det hemliga: En hemlighet är information som är osynlig utanför en krets. Hemligheten i sig är exkluderande men att dela på en hemlighet är en akt av stor tillit. Det gömda och det glömda kan inom hemlighetens väggar tillåtas få avlastning, ro och kraft. För den som inte är initierad ligger hemligheten osynlig i skuggan av det tillåtna. Skuggan kan verka hotfull för den som står utanför, men ibland kan osynlighet vara frigörande och hemligheten ett skydd. Ljuset avslöjar vissa men skuggan skyddar alla. Hemligheter förmedlas i en viskning, kring hemligheten råder diskretion.

Om värme: Värme är den subjektiva upplevelsen av termisk förändring. Genom tillförsel av energi uppstår värme, vilket medger den mottagande massan att själv inte behöva avvara kraft för att upprätthålla ett tillstånd. Det är att omsorgsfullt dela med sig av sitt bränsle för att bevara en annans förmåga. Värme är en aktiv handling och kan därför ses som motsatsen till apati. I akten att överföra värme från en kropp till en annan, kan lindring förmedlas. Värme förmedlar trygghet och minner om en härd, ett hem. Att erbjuda värme är också att sätta sig på samma sida, för att dela något allmänmänskligt.

En hemlig plats för värme: Ett område med en yta på 60×60 cm förses med värmeslingor ingjutna under det befintliga mark eller golvmaterialet. Värmeslingorna ansluts till stadens elnät och värmer upp den berörda ytan dygnet runt alla dagar om året.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd