Isobartema

Isobar kan syfta på tre olika områden – beteckningen finns inom  kärnfysik, termodynamik och meteorologi. Kanske är det alla tre som  gör sig gällande i Martin Holmgrens abstrakta bronsskulptur i Humlegården.

Marin Holmbergs uppdrag är inte resultat av en tävling utan en omröstning i Eva Bonnier donationsnämnd 1962, där alla ledamöter lämnar in förslag på konstnärer. Skulpturen installeras 1970 och Stockholms stad bekostar fundamentet.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd