Monster

Ur projektbeskrivningen

Långt hår faller ner från byggnaden. Håret samlas på trottoaren och runt fötterna. Boende i kvarteret tar hand om monstret och kammar dess päls. Någonting ryter runt hörnet.

1. Ett offentligt konstverk efterfrågas.
2. Medel utbetalas och gör det möjligt att föda upp ett hårigt monster inne i staden.
3. Dess hår växer ut från husfasaderna.
4. Alla boende inom ett avgränsat område kan adoptera monstret och får i uppdrag att hålla det vid liv.
5. De boende tar hand om monstret, kammar det och gör det fint för att få det att växa.
6. De boende blir vårdare och vakter av konstverket.
7. De belönas för sitt underhållsarbete.
8. Håret utgör tröskeln mellan den privata sfären och omvärlden.
9. Platsens intimitet och inbyggda sårbarhet exponeras i handlingen; dess agens tar över gatan.
10. Monstret ställer frågor kring makt, ägande och medborgarskap.
11. Monstrets domän etablerar en ny ekonomi, konstverket samlar en ny kollektiv kraft

Ett monster agerar värd på Konstakademien mellan 8–29 oktober. Konstakademien kläs i en monsterpäls. Konstnären tar hand om monstrets nya frisyr dagligen.

Foto: Beatrice Olandi (detalj från installationen)