Musikalisk rörelse

Eva Bonniers donationsnämnd vänder sig 1974 till Ebba Ahlmark-Hughes – skulptör, målare och konsthantverkare  – med en inbjudan till skissuppdrag.  Hon är en av de mycket få kvinnor som nämnden, vid den här tiden, hitintills erbjudit uppdrag – kanske den första.

Uppdraget gäller en skulptur vid Gamla Kronobageriet på Sibyllegatan, som efter ombyggnad ska bli musikmuseum och konserthall. Konstnären accepterar och skulpturen ”Musikalisk rörelse” i svartmålad järnplåt växer fram. Här finns flera  drag som är återkommande bland Ebba Ahlmark-Hughes många offentliga arbeten: Två eller flera stiliserade volymer med en spänning och rörelse mellan dem.

Men byggnadsnämnden godkänner inte konstverkets placering vid Musikmuseet, idag Scenkonstmuseet. Eva Bonniers donationsnämnd erbjuder därför Stockholms stad en annan plats. Skulpturen ”Musikalisk rörelse” invigs 1981 i Skärholmen, framför simhallen.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd