En ny tävling! Välkommen till inledande samtalsserie i mars.

Eva Bonniers donationsnämnd kommer att bjuda in till en öppen tävling med tema ”Visioner och strategier för konst och arkitektur i stadsmiljöutveckling.” Vi inleder arbetet med tävlingen genom en samtalsserie – en omgång nu i mars och en i september. Samtalen är öppna för alla intresserade och sker i samarbete med Konstakademien. Tävlingsinformation kommer 1 maj 2014.

I samtalsserien medverkar representanter från Kungliga Konsthögskolan, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Södertörns högskola, Eva Bonniers donationsnämnd med flera.

Vårens första samtal, 12 mars 2014

Välkommen till det första publika samtalet den 12 mars kl. 18.00-20.00, Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm och Hörsalen, plan 2.

Kvällens medverkande:

Sophie Tottie – konstnär, professor i konst, Kungliga Konsthögskolan
Sven-Olov Wallenstein – professor i filosofi, Södertörns Högskola
Ebba Bohlin – konstnär

Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd: Tor Lindstrand – arkitekt & forskare KTH

Vårens andra samtal, 26 mars 2014

Onsdag den 26:e mars fortsätter samtalsserien på Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm och Hörsalen, plan 2, kl. 18-20.

Kvällens medverkande:

Måns Wrange – konstnär, rektor Kungliga Konsthögskolan
Charlotte Bydler – forskningsledare, lektor i konstvetenskap Södertörns högskola
Håkan Nilsson – professor i samtida konst & konstteori Konstfack, docent Södertörns högskola

Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd: Eva Arnqvist – konstnär