Anna Whitlocks gymnasium

Workshops: Tillit, palmolja och miljöförstöring...

Workshops: Tillit, palmolja och miljöförstöring…

Utifrån tre ämnesområden – biologi, bild och form, och design – har elever och lärare i Anna Whitlocks gymnasium arbetat ...
Varför ett konstnärsresidens i skolan? Ann Magnusson berättar.

Varför ett konstnärsresidens i skolan? Ann Magnusson berättar.

– Syftet med att skapa en residensplats mitt i gymnasieskolan är att utveckla nya infallsvinklar på lärandeprocessen ...
Jenny Nordmark är Artist-in-Residence på Anna Whitlocks gymnasium.

Jenny Nordmark är Artist-in-Residence på Anna Whitlocks gymnasium.

Jenny Nordmark är på plats. Nu är hon Artist-in-Residence mitt i gymnasieskolan där hon utvecklar sitt gestaltningsuppdrag ...
Sprängsten: Från tävlingsbidrag till förstudie.

Sprängsten: Från tävlingsbidrag till förstudie.

Under våren 2019 genomför konstnären Jenny Nordmark en förstudie i Anna Whitlocks gymnasium. Arbetet utgår från hennes tävlingsbidrag Sprängsten från ...
Vi inleder samarbete med Anna Whitlocks gymnasium

Vi inleder samarbete med Anna Whitlocks gymnasium

Vårt gemensamma långsiktiga mål är att på ett tydligare och mer kontinuerligt sätt ge plats för konst och kultur i ...