Just nu utarbetar Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium formerna för ett samarbete. Vårt gemensamma långsiktiga mål är att på ett tydligare och mer kontinuerligt sätt ge plats för konst och kultur i skolan.

Anna Whitlocks gymnasium vill arbeta i den radikala skolledaren och pedagogen Anna Whitlocks anda. Samtidigt saknas en konstnärlig gestaltning – ett permanent konstverk – i skolan som ska bli Stockholms stads största.

Här ser vi både en plattform för donationsnämndens uppdrag och en utvecklingspotential för konstnären Jenny Nordmarks tävlingsbidrag ”Sprängsten” från idéutställningen EVA.

Ledstjärnor för samarbetet är förstås Eva Bonnier (1857–1909) och Anna Whitlock (1852–1930) som verkade på olika sätt för att stimulera och uppmuntra till bildning, konst, kultur och samhällsengagemang bland breda grupper av befolkningen.

Anna Whitlock,
Omslaget till tidningen Hvar 8 Dag 1912.
Eva Bonnier, självporträtt (1886).
Tillhör Bonnierska porträttsamlingen.