Ledamöter

Eva Bonniers donationsnämnd verkar för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet. Vi genomför tävlingar och konstprojekt i Stockholm sedan 1911.

Ann Magnusson

Ann Magnusson

Ordförande. Konstnär, konstkonsult och projektledare.
Madelene Gunnarsson

Madelene Gunnarsson

Sekreterare. Curator och producent.
Beatrice Hansson

Beatrice Hansson

Vice ordförande. Konstnär (KRO)
Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson

Landskapsarkitekt och professor (Konstakademien)
Eva Arnqvist

Eva Arnqvist

Konstnär (KRO)
Ebba Bohlin

Ebba Bohlin

Konstnär (KRO)
Leif Bolter

Leif Bolter

Konstnär (Skulptörförbundet)
Per Hasselberg

Per Hasselberg

Konstnär (KRO)
Barbro Hedström

Barbro Hedström

Konstnär (Skulptörförbundet)
Tor Lindstrand

Tor Lindstrand

Arkitekt och forskare (SA)
Susie de Ciutiis

Susie de Ciutiis

Politisk representant S (Stockholms stad)