Ann Magnusson

Ann Magnusson

Ann Magnusson är sedan 2011 ordförande för Eva Bonniers donationsnämnd. Hon har en bakgrund inom konst, arkitektur och socialt arbete med inriktning mot samhällsutvecklingsfrågor och är idag verksam under namnet AM Public.

Ann Magnusson har lång erfarenhet av arbete med konst i offentlig miljö, för såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Beställare är bland annat kommuner, landsting och några av Sveriges största fastighetsägare. Hon är också verksam som skribent och föreläsare och har även varit redaktör för ett flertal böcker.