Workshops: Tillit, palmolja och miljöförstöring…

Utifrån tre ämnesområden – biologi, bild och form, och design – har elever och lärare i Anna Whitlocks gymnasium arbetat med konstnärliga processer och metoder under våren 2019. Skolans Artist-in-Residence, Jenny Nordmark, har väglett dem.

I hennes tre workshops är det ämnet biologi som stått till tjänst med själva utgångspunkten för elevernas arbete, nämligen enzymer med egenskapen förstöra, bygga upp och förändra.

Jenny Nordmark arbetar med elever i årskurs 1 på det naturvetenskapliga programmet med inriktning design.

Utifrån denna förmåga hos proteinet formulerade eleverna teman att arbeta med – bland annat tillit, palmolja och miljöförstöring.

För varje tema letade de fram referensbilder och gjorde en mindmap. Utifrån tankekartan skapade de skissmodeller i olika material.

Tillsist fick de uppdraget att göra ett fotomontage med bilder från skolan och dess närmiljö i olika skalor, och att placera in sin slutgiltiga tredimensionella form där.

Eleverna bestämde tillsammans med Jenny Nordmark att resultaten skulle visas i en utställning med skissmodellerna uppdukade på ett långbord och alla fotomontagen på väggen bakom.

Redovisningen av elevernas arbete utformades som ett samtal mellan Jenny Nordmark och eleverna – där lärarna höll sig i bakgrunden.