Leif Bolter

Leif Bolter

Leif Bolter är konstnär, ledamot av Kungliga Konstakademien för de fria konsterna och ledamot av Stockholms skönhetsråd. Han arbetar i gränslandet mellan skulptur och arkitektur där han intresserar sig för stadens komplexitet, ständiga förändring och rumsliga rikedom.

Han har varit involverad i stora komplicerade gestaltningsprojekt och gjort flera kända offentlig verk bland annat för Södra Länkens inre huvudtunnel, Liljeholmens tunnelbanestation, Moderna Museet i Malmö och minnesmärket för Anna Lindh, Medborgarplatsen, Stockholm.

Leif Bolter bidrar också till debattinlägg i diskussionen om Stockholms stads utveckling, bland annat Slussens utformning.