Tor Lindstrand

Tor Lindstrand

Tor Lindstrand är arkitekt, lektor i Rumslig gestaltning på Konstfack och en av grundarna till Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB. Med en praktik som rör sig mellan arkitektur, konst och performance, verkar han inom en rad olika kulturella kontexter och ofta i samarbeten med andra.

Hans arbeten har, förutom i Sverige, bland annat visats vid Arkitekturbiennalen i Venedig, TATE Liverpool, Performa i New York och Shenzhen/Hong Kong biennalen för urbanism och arkitektur.

Tor Lindstrand är juryledamot i Ung Svensk Form, arkitekturkritiker för tidskriften Form, styrelseledamot i Arkitekturskolan STHLM och ordförande i Utbildningsutskottet på Sveriges Arkitekter.