Jenny Nordmark är Artist-in-Residence på Anna Whitlocks gymnasium.

Konstnären Jenny Nordmark har en residensplats mitt i skolan, genom samarbetet mellan Anna Whitlocks gymnasium och Eva Bonniers donationsnämnd.

Här arbetar hon med elever och lärare som – genom konstnärliga metoder – får fördjupa sig ämnen såsom ekonomi, makt, ansvar, resursfördelning mellan landsbygd/stad och individ/samhälle.

Gruppen ska använda konstnärliga research- och processmetoder, inhämta material och underlag, undersöka och ta fram en visuell gestaltning samt dokumentera och tillgängliggöra sin metod.

Utgångspunkten för själva temat är Jenny Nordmarks verk ”Sprängsten” som problematiserar svensk gruvnäring och hur den fysiskt materialiserar sig i mängder av söndersprängt gråberg.

Jenny Nordmarks tankeexperiment i ”Sprängsten” handlar om att avfallet från gruvbrytningen fördelas solidariskt över hela landets befolkning, istället för att enbart betunga Kiruna och kommunens i jämförelse relativt få invånare.  

Konstnären Jenny Nordmark med elever i Anna Whitlocks gymnasium.
En gemensam övning med konstnären Jenny Nordmark, elever och lärare.

Om konstnären

Jenny Nordmark är född i Kalix 1980, idag bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Stockholms Dramatiska högskola, Chalmers Arkitektur samt Högskolan för design och konsthantverk. 

Jenny Nordmark arbetar i gränslandet mellan rumslig installation och scenkonst inom områden som scenografi, konst, arkitektur och utställningsarkitektur. Hon belyser ofta frågor som berör Norrbotten och naturtillgångarna där och som i sin tur präglar Norrbottens relation till samhället, staten och städer.

Samarbete och stöd

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget för Anna Whitlocks gymnasium möjliggörs med av stöd av Hjalmar Wicanders fond samt B.A Danelii stiftelse. Det pedagogiska samarbetet sker med stöd med B.A Danelii stiftelse.