Juryn för idétävlingen EVA består av internationellt verksamma konstnärer, arkitekter, curatorer, forskare samt representanter från Eva Bonniers donationsnämnd. Just nu arbetar de med att titta på och sätta sig in i de 182 som kommit in.

Juryns medlemmar

Leif Bolter – konstnär och ledamot av Kungliga Konstakademien för de fria konsterna, tillika dess tf. Preses, och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm.

Fulya Erdemci – curator, bosatt i Istanbul

Juan-Pedro Fabra Guemberena – konstnär bosatt i Berlin och Stockholm.

Catharina Gabrielsson – arkitekt och forskare vid KTH Arkitekturskolan, Stockholm.

Beatrice Galilee är curator, kritiker, skribent och konsult med bas i London.

Tor Lindstrand – arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan i Stockholm och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd.

Ann Magnusson – konstkonsult, curator, projektledare och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm.

Sophie Tottie – konstnär bosatt i Stockholm och Berlin.

Tävlingssekreterare är Erik Wingquist – Arkitekt Testbedstudio, Stockholm.

Fullständiga presentationer

Leif Bolter är konstnär och ledamot av Kungl. Konstakademien för de fria konsterna, tillika dess tf. Preses, och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm. Leif Bolter arbetar i gränslandet mellan skulptur och arkitektur där han intresserar sig för stadens komplexitet, ständiga förändring och rumsliga rikedom. Han har varit involverad i stora komplicerade gestaltningsprojekt och gjort flera kända offentlig verk bland annat för Södra Länkens inre huvudtunnel, Liljeholmens tunnelbanestation, Moderna Museet i Malmö och minnesmärket för Anna Lindh, Medborgarplatsen, Stockholm. Nyligen bidrog han i samarbete med andra med ett debattinlägg i diskussionen om Slussens utformning, på Konstakademien.

Fulya Erdemici är curator och bosatt i Istanbul. Hon var curator för Istanbul Biennalen 2013 och Direktör för SKOR, Foundation for Art and Public Domain in Amsterdam mellan åren 2008-2012. Hon har arbetat som curator vid biennalerna i São Paulo 2002, Moskva 2007, Christchurch 2008, Kairo 2011. 2002 curerade hon Istanbul Pedestrian Exhibitions, Turkiets första konstutställning i det offentliga rummet. Fulya Erdemci har undervisat på De Appels Curatorial Programme i Amsterdam samt vid flera universitet i Turkiet.

Juan-Pedro Fabra Guemberena är konstnär bosatt i Berlin och Stockholm. Han arbetar huvudsakligen med video, fotografi och installationer. Juan-Pedro Fabra Guemberenas verk undersöker människans relation till naturen och krigets fysiska, psykologiska och historiska arena. Återkommande motiv är naturen, oftast använd som scen och rekvisita vilket för tankarna till nationalromantiska målningar. Juan-Pedro Fabra Guemberena har startat flera samarbetsprojekt tillsammans med andra konstnärer till exempel Good TV och Graf Spee Groupe. Han har ställt ut regelbundet, bland annat på Venedigbiennalen 2003, Modernautställningen 2006, Performa 13, New York 2013 samt på Röda Sten i Göteborg.

Catharina Gabrielsson är arkitekt och forskare vid KTH Arkitekturskolan, Stockholm. Catharina Gabrielssons doktorsavhandling Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar (2007), utgår från hennes tidigare verksamhet som projektledare för Statens konstråd och är en tvärdisciplinär undersökning av det offentliga rummets villkor för en politisk och estetisk praktik. Hennes senare forskning fokuserar på relationen mellan arkitektur och stad, bland annat med stöd i nymaterialistiskt filosofiskt tänkande, ekonomi och estetik.Catharina Gabrielsson är medredaktör för Deleuze and the City (2015), är medlem i redaktionskommittén för Architecture and Culture, Arkitektur, och ingår i forskarkollegiet på Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Beatrice Galilee är curator, kritiker, skribent, konsult. Hon är nyligen utnämnd till Daniel Brodsky Associate Curator för arkitektur och design på Metropolitan Museum of Art, New York. Beatrice Galilee arbetar med alternativa läsningar av dagens rumsliga praktik där arkitektur ses som en levande, social och konstnärlig kraft som kartlägger kulturella och konstnärliga territorier i staden. Hon har varit chefscurator för 2013 års upplaga av Lissabons arkitektur-triennal Close, Closer, samt co-curator för 2011 års Gwangju Design Biennale, 2009 års Shenzhen Hong Kong Bi-City Biennale för Arkitektur och Urbanism. Mellan 2006-2009 var hon arkitekturredaktör för Icon Magazine, en av Europas ledande publikationer för arkitektur och design.

Tor Lindstrand är arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan i Stockholm och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd. Han är forskare inom projektet Makt, rum och ideologi på Södertörns högskola och delägare i Larsson, Lindstrand, Palme Arkitektkontor. Tor Lindstrands arbete sker ofta i skärningspunkten mellan arkitektur, offentlighet, utbildning och ekonomi. Han har varit med och initierat projektet International Festival och driver sedan 2010 Economy med Jessica Watson-Galbraith. Tor Lindstrand har arbetat med en rad olika kulturinstitutioner bland annat TATE Liverpool, VOLTA Basel, NAi, Storefront for Art and Architecture, Tensta konsthall, Botkyrka konsthall och Arkitekturmuseet.

Ann Magnusson är konstkonsult, curator, projektledare och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm. Hon har en bakgrund inom konst, arkitektur och socialt arbete med inriktning mot samhällsutvecklingsfrågor och är idag verksam under namnet AM Public. Ann Magnusson har en lång erfarenhet av arbete med konst i offentlig miljö, för såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Dessutom är hon verksam som skribent och föreläsare och har även varit redaktör för ett flertal böcker. För närvarande arbetar hon bland annat för Sveriges största fastighetsägare Vasakronan och för Statens konstråd. Ann Magnusson är juryns ordförande.

Sophie Tottie är konstnär bosatt i Stockholm och Berlin. Sedan 2012 är hon professor i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sophie Tottie arbetar med måleri, teckning och objekt. Hennes arbete undersöker ofta existentiella ämnen med politiska och historiska referenspunkter som placerar sig i skärningspunkten mellan individen och större strukturella system. Utifrån denna plats experimenterar hon idag med seende och perception, hur vi upplever rum och objekt, men också det immateriella seendet som berör anandet. Sophie Tottie har tilldelats flertalet stipendier och utmärkelser från bl.a. International Studio Program i New York, I.A.S.P.I.S i Stockholm, Berliner Künstlerprogramms DAAD stipendium i Tyskland och  2013 utsågs hon till vinnare av Carnegie Art Awards andra pris.