Välkommen till samtalsserie!

På plats i utställningen EVA välkomnar vi alla intresserade till samtalsserien om konst och arkitektur i stadsmiljö. Ingen förbokning och ingen kostnad men anmälan krävs till vandringen på Ullnatippen.

Samtal med Beatrice Hansson

Tisdag 13 oktober
Kl.11.00–17.00
Konstakademien, Studion, plan 4

Beatrice Hansson, konstnär och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd, finns på plats och talar med de besökare som är intresserade av att veta mer om utställningen och de enskilda projekten.

Bygglovsboken

Panelsamtal 1: On Regulation

Torsdag 15 oktober
Kl. 18.00-20.00
Konstakademien, Studion, plan 4

Språk: Engelska och svenska.

Samtalet utgör en del av utställningsbidraget Bygglovsboken, av deltagare från arkitektkontoret Svensk Standard.  

Hur ska vi förstå, kritisera och teoretisera planregleringens verkan på arkitektur och arbetet med den? Hylla eller förändra dess inflytande? Vilka möjligheter för arkitekturkritik ges i en miljö färgad av nyliberal avreglering?

Tre experter inom arkitektur, antropologi och ekonomisk historia tar sig an frågorna.

Medverkande:

Erik Bengtsson är doktor i ekonomisk historia och forskare vid Göteborgs Universitet. I hans arbete analyserar han löneutveckling, förändringar i arbetskraft och fackföreningsrörelsen i Sverige.

Jennifer Mack är doktor i arkitektur, urbanism och antropologi vid Harvard University i Boston. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och utforskar mötet mellan planreglering, arkitektur och estetik samt kultur i relation till svensk invandringspolitik.

Jack Self är arkitekt och grundare av det uppmärksammade publicistkollektivet Fulcrum i London. Hans ämnesområden är nyliberal ekonomisk teori och arkitektur, som också är huvudtemat i Fulcrums essäsamling Real Estates: Life Without Debt. (Fulcrum, 2014)

Artificiella höjder: Vandring på Ullnatippen

Lördag 17 oktober
Tid: Buss avgår kl. 13:00, återresa från Ullna cirka kl. 15.30
Plats: Samling vid Konstakademin, Jakobsgatan 27c för gemensam avresa med buss till Arninge och Ullnatippen.

Följ med på en tur till ett av stadens största aktiva tippområden – en före detta skidbacke på god väg att bli Stockholms läns högsta punkt.

Ullnatippen i Arninge är det senaste tillskottet bland stadens konstgjorda höjder, en slags samtida version av de toppar som utformades av stadsträdgårdsmästare Holger Blom och parkförvaltningen under åren 1950-80. På samma sätt som Bloms toppar kan ses som bortglömda landskapskulturer som berättar om en annan tid och en annan syn på stadsplanering, ger Ullnatippen en inblick i praktiken och politiken kring byggandet av dagens konstgjorda höjder.

Vandringen leds och arrangeras av konstnären Katarina Lundgren som deltar i utställningen Eva med projektet Artificiella höjder.

Bygglovsboken

Panelsamtal 2: Planen

Torsdag 22 oktober
Kl. 18.00-20.00
Konstakademien, Studion, plan 4

Språk: Engelska och svenska.

Samtalet utgör en del av utställningsbidraget Bygglovsboken, av deltagare från arkitektkontoret Svensk Standard.  

Vad kan vi utläsa av de hus som arkitekter ritar, de regler som utformas och det som byggs i Sverige idag? Vilken typ av offentlighet och vilket samhälle (åter)skapar den svenska arkitekturen genom det arbete som utförs inom bostadsproduktionen?

Tre svenska arkitekter med mångårig erfarenhet inom bostadsutformning diskuterar svensk arkitektur med utgångspunkt från projektet Bygglovsboken.

Medverkande:

Petra Petersson är arkitekt och grundare av arkitektkontoret Realarchitektur i Berlin samt professor i arkitektur vid tekniska universitetet i Graz, Österrike. Hon har varit verksam i Aukland, Berlin, Glasgow och Stockholm, och är medlem av Berlins Arkitektförbund.

Björn Wiklander är arkitekt och en av grundarna av arkitektkontoret Vera Arkitekter i Stockholm. Han har varit lärare vid KTH Arkitekturskolan och har under många år arbetat med att rita flerbostadshus i Stockholmsområdet.

Den tredje gästens namn meddelas senare.

Bygglovsboken

Panelsamtal 3: Big Love

Lördag 24 oktober
Kl. 09.00–17.00
Konstakademien, Studion, plan 4

Samtalet utgör en del av utställningsbidraget Bygglovsboken, av deltagare från arkitektkontoret Svensk Standard.  

Välkommen till ett åtta timmar långt öppet samtal med medlemmarna i Svensk Standard, vänner, gäster, studenter och allmänhet!

Under dagen diskuteras formgivning och reglering av bostäder i Sverige – om de möjligheter och fallgropar som döljer sig i bygglovsprocessen, om nyliberal avreglering och mycket annat.

”Vi nördar ner oss i planlösningar, trapphus samt andra härligheter och pratar ingående om begreppet offentlighet”, utlovar Svensk Standard.

Samtal med Beatrice Hansson

Beatrice Hansson, konstnär och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd, finns på plats och talar med de besökare som är intresserade av att veta mer om utställningen och de enskilda projekten.

Tisdag 27 oktober
Kl. 11.00–17.00
Konstakademien, Studion plan 4

10 visioner för konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön

Tisdag 27 oktober
Kl. 18.00–20.00
Konstakademien, Studion, plan 4

Ett samtal om relationen mellan konst, arkitektur, politik och ekonomi med utgångspunkt från projekten i idéutställningen EVA.

Medverkande:

Ebba Matz är konstnär och ledamot i Konstakademien. Hon har lång erfarenhet av konstnärlig gestaltning i offentlig miljö och arbetar bl a just nu med en installation för den nya Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon undervisar bl a på KTH Arkitektskolan.

Leif Bolter är konstnär, tillförordnad preses vid Konstakademien och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd. Han har lång erfarenhet av konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, och Stockholms bilister kan bland annat se hans verk i Södra länken.

Samtalet leds av Tor Lindstrand, arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd. Han är delägare i Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor med inriktning på publika byggnader.