Samtalsserien fortsätter i september.

Vår samtalsserie, med anledning av idétävlingen EVA, fortsätter i september. Samtalen om konst, arkitektur och samhällsbyggande är öppna för alla intresserade och sker i samarbete med Konstakademien.

Stockholm har genomgått två stora befolkningsökningar de senaste 150 åren – i slutet av 1800-talet och i mitten av 1900-talet. Vi står nu inför ännu en, möjligtvis den största i Stockholms historia. Våra urbana miljöer blir allt viktigare och detta ger avtryck på alla nivåer och inom alla samhällets områden, i allt från stadsplanering till ekonomi, kultur och konst.

Plats och tid för samtliga samtal i september 2014:

Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm, Hörsalen, plan 2. Kl 18.00-19.30 samt mingel.

10 september: Konstens ekonomi

Rådande ekonomiska system tycks allt som oftast tränga bort och undervärdera störande element, alternativa kulturyttringar och civila funktioner. Har konsten en bärande betydelse i samhällsbyggandet eller har den placerats utanför marknadsekonomin.

Hur kan konstens kvaliteter synliggöras och värdesättas i en tid då den utsätts för råa spekulationsintressen och statussökande.

Paulina de los Reyes – professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Mats Rosengren – professor i retorik, Södertörns högskola

Martin Gustavsson – docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd: Tor Lindstrand – arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan.

17 september: Konstens objekt 

Synen på objektet förändras i vår tid av nykapitalism och människans roll som konsument av varor, tid och rum blir allt starkare. Begäret och statusen kring objektet har ökat liksom värdet av tillfälliga upplevelser och relationer. Objektet är reellt och något att hålla fast vid i en osäker värld men på samma gång utbytbart och rörligt. Vilken betydelse har objektet i konsten.

Christina Zetterlund – professor i Konsthantverkshistoria och teori, Konstfack

Sharam Khosravi – docent och lektor i Socialantropologi, Stockholms universitet

Ann-Sofi Noring – vice museichef, Moderna Museet

Moderator: Marie Kraft – arkitekt och forskare, Svenska institutet Paris

24 september: Konstens andra

I ett alltmer rationaliserat och främlingsfientligt samhälle minskar det sociala utbytet. Hur förhåller vi oss till det obegripliga, till skillnader eller till det igenkännbara och det vi är bekanta med. Hur påverkas konstnärsrollen av de attitydförändringar vi ser i idag. Kan konsten skapa rum där en mångfald av människor möts eller bidrar konsten till en ökad segregering.

Staffan Löfving – forskare i socialantropologi, Stockholms universitet

Carin Franzén – professor i litteraturvetenskap, Linköpings universitet

Irina Sandomirskaja – professor i kulturvetenskap, Södertörns högskola

Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd: Eva Arnqvist – konstnär