I juli 1938 utlyser Eva Bonniers donationsnämnd en tävling om Historiska museets port. 1939 står skulptören Bror Marklund klar som segrare med förslaget Fädernas arv. Han vinner i konkurrens med 42 tävlande och blir därmed en av samtidens mest kända konstnärer.

Arbetet tar tretton år att utföra, med kontinuerliga omarbetningar av Bror Marklund och ett stort tålamod hos Herman Bergmans konstjuteri.  Även efter det att portarna är gjutna överför konstnären skisser i tusch och blyerts till ristningar på de metallytor som ligger fria. I december 1952 invigs tillslut Historiens portar.

För mer information, sök upp Fädernas arv/Historiens portar under ”Konsten”.

Foto: Historiska museet, SHM.