Året 1985 kan anges som ett slags mittpunkt för den period av inköp som Eva Bonniers donationsnämnd nu gör av redan färdigställda konstverk, för placering i Stockholms offentliga miljö. På så används de allt mer begränsade medlen på ett annat sätt, där konstverken blir mindre i skala men fler. Nu blir också fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer betydligt jämnare, även om det är lite typiskt i jämförelse med nämndens tidigare stora fleråriga uppdrag till män. Kvinnliga konstnärer som under de här åren bidrar till konst i offentlig miljö genom Eva Bonniers donationsnämnd är bland andra Hedy Dahlström (1980), Inga Bagge (1985), Margot Hedeman (1989), Birgitta Stenberg (1993), Bitte Åkerlund (1993) och Maja-Lisa Alexandersson (1993).

Urna av Hedy Jolly-Dahlström placerad i korsningen Karlavägen/Banérgatan i Stockholm. Material brons, inköpsår 1980, installationsår 1981.