Lågkonjunktur. Ska nämnden upplösas?

Lågkonjunkturen och devalveringen av den svenska kronan under 1970-talet blir mycket märkbar för Eva Bonniers donationsnämnd. Medlen till den offentliga konsten och därmed handlingsutrymmet minskar så mycket att frågan om att upplösa nämnden tas upp. Men enligt kammarkollegiet är det inte möjligt på grund av storleken av det kapital som nämnden trots allt besitter, trots att det drastiskt minskat. * Eva Bonniers donationsnämnd anpassar arbetet efter de nya omständigheterna och fortsätter sin verksamhet.

* Mötesprotokoll 26 november, 1979 samt PM (bilaga till protokoll 17 april 1980).