Reglementet ändras – skulpturer kan köpas in, nu också andra konstverk.

Beslut tas i Eva Bonniers donationsnämnd och reglementet ändras: 1967: Nu får nämnden inte bara rätt att köpa in befintliga, färdigställda skulpturer utan också andra konstverk. Stockholms stad och drätselnämnden tillstyrker ändringen året efter, 1968. 

Det hela ger möjligen större frihet men i Eva Bonniers donationsnämnds handlingar är det svårt att hitta något som kan beskrivas som inköp av färdigställda konstverk, vid sidan av skulpturer.