Under perioden 1997–2004 ligger verksamheten för Eva Bonniers donationsnämnd nere och inga beställningar eller inköp görs. Efter sju år tar nämnden nya tag igen. 

Bild: Eva Bonniers självporträtt (1886). Tillhör Bonnierska porträttsamlingen.