Ur projektbeskrivningen

Artificiella höjder är ett arbete om Stockholms konstgjorda höjder, de tippar och toppar som blev en följd av den moderna stadsplaneringen i stadens centrum och förorter under åren 1950–80. Idén om att transformera överblivna schakt- och sprängmassor till höga kullar i stadens utkanter kom ursprungligen från stadsträdgårdsmästare Holger Blom. Tanken var att topparna skulle utformas som skulpturer snarare än att efterlikna en naturlig topografi och att de skulle användas som rekreationsområden för bl.a. skidåkning.

I Holger Bloms ögon var höjderna varken byggnadsverk eller parker utan fristående, personliga konstverk. I skissarbetet lät han anlita konstnärer som skulpterade fram möjliga utformningar av topparna. Till att börja med skulpterade konstnärerna i modelleran plastilina men längre fram skulpterades hela landskap fram i stora sandlådor med gjutsand.

Arificella höjder tar fasta på Holger Bloms ursprungstankar och höjdernas konceptuella karaktär. Berättelsen om de konstgjorda höjderna och Holger Bloms visionära utveckling av stadens grönområden presenteras i ett nytt ljus, inte bara som historia utan som en potentiell modell och möjlighet för framtiden.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd