Gärdet Juggernaut

Ur projektbeskrivningen

En relativt liten kraftkälla kopplad till en hög utväxling kan över en längre tid förflytta en mycket stor last. En förnyelsebar kraftkälla som en solpanel, som driver en stor och tung traktor, blir om den saknar avstängning på så vis en ostoppbar men mycket långsam Juggernaut. En förarlös och blind kraft som envetet dag ut och dag in strävar på, utan annat mål och riktning än vad vi själva väljer att ge den.

Gärdet Juggernaut är en metafor för vår kollektiva hållning till den av oss själva orsakade växthuseffekten. En solpanel på traktorns tak förmår alstra en begränsad men ändå pålitlig ström. När solen skiner så snurrar motorn och traktorn rör sig mycket långsamt, knappt märkbart. Den placeras mitt på Gärdet i Stockholm där den lämnas att sakta, sakta rulla – i vilken riktning den nu råkar stå. Det går inte att stänga av den, men vem som helst kan klättra upp i sätet och ställa om styret, eller växla drift mellan framåt och bakåt. Åtgärden märks kanske inte så snabbt, men har definitivt sin verkan. Den som råkar vara där kan således ta på sig att styra traktorn, dit färdvägen är fri eller rakt mot ett hinder. Styr vi den fri från hinder, eller kör vi ner den i ett dike?

Foto: Jean-Baptiste Béranger/Eva Bonniers donationsnämnd