Kaos-Kosmos

Eva Bonniers donationsnämnd utlyser en tävling om konstnärlig gestaltning till en ny ”flickskola” vid Sveaplan. Bo Beskow vinner och  utför den monumentala väggmålningen ”Kaos-Kosmos”  1938–1939. Temat är kvinnans olika åldrar och i mitten är två flickor i gymnasieåldern avbildade. Målningen löper längs väggen till skolans samlingssal.

Skolan ritas av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal. Byggnaden uppförs 1936 för ”Högre allmänna läroverket för flickor på Norrmalm” och är ett av funktionalismens mest stilrena och typiska exempel i Stockholm.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd