Övergiven gata

Ur projektbeskrivningen

En av partierna längs Drottninggatan med högst intensitet töms på skyltar, reklam och skyltfönstrens varor. Endast tomma byggnader står kvar. Ett tillfälligt avlägsnande av alla blinkande och lysande distraktioner förvandlar gaturummet.

Den mängd av bilder, tecken och symboler som fyller stadens rum påverkar i högsta grad vår mentala och fysiska existens. Genom att tömma en del av Drottninggatan skapas ett tomrum där tankar och associationer frigörs. Något kan då uppstå i kontrast till den kringliggande miljön och stadens informationsöverflöde. Idéförslaget Övergiven gata är ett både enkelt och radikalt ingrepp. En intervention som dämpar sorlet istället för att tillföra ytterligare en stämma till kakafonin. I förskjutningen mellan mättnad, tomrum och övergivenhet pekar idéförslaget ut den ständiga kampen om uppmärksamhet och plats i det offentliga rummet. Gatans och butikernas överblivna innehåll har symboliskt transformerats och förflyttats till utställningsrummet. Här härbärgeras det tillfälligt och utmanar våra föreställningar om staden och det gemensamma.

Foto: Mikael Stenström och Jonathan Meldgaard Houser (detalj från installationen)