Scenanvisningar

Ur projektbeskrivningen

Staden formas av omständigheter – av behov, ekonomiska och politiska förutsättningar. Lika avgörande är de konventioner som reglerar arkitekturprocessen. Projektet tar avstamp i en av de mest grundläggande konventionerna, den ortografiska ritningen, och utforskar den skrivna instruktionen som ett alternativt arkitektoniskt verktyg:

Kan en scenanvisning fungera som en bygginstruktion? Kan den förmedla begär och behov som ritningen utelämnar? Kan den omfatta platsens tidslighet från tanke till demolering?

Arkitekturprocessen är aldrig neutral. Verktygen påverkar det som skapas. Ritningen, det primära verktyget, har en dubbel roll i arkitekturen – dels representerar den en ideal verklighet, dels fungerar den som manual i byggprocessen. Det fysiska arbetet, konflikterna, livet och förfallet som kringgärdar en byggnation förblir osynliga på ritningen. Även den skrivna instruktionen dikterar och fastställer förhållanden, men öppnar också för oförutsägbara situationer och lösningar.

Här handlar det inte om att idealisera det obestämbara: Genom att utforska arkitekturprocessens verktyg, tidslighet och möjligheter vill projektet Scenanvisningar bryta upp föreställningar om vad arkitektur, stad och offentligt rum är och sätta fokus på arkitekturen som en dynamisk process som fortsätter bortom ritbord och byggnadskonstruktioner.

Foto: Eva Bonniers donationsnämnd (Detalj från installationen)