Sprängsten

Ur projektbeskrivningen

Gruvavfall är den enskilt största avfallstypen i Europa räknat i vikt. I Sverige producerades det 129 miljoner ton sprängsten under 2012. Merparten av gruvavfallet, gråberg, klassas som icke-farligt men tar mycket plats i anspråk och läggs på hög. Gruvbolagens skatteinbetalningar till staten kan bli flera miljarder när tiderna är goda och i sin tur ger staten stödinvesteringar till gruvnäringen. Emellertid betalas ingen kommunal skatt till gruvstäder som Kiruna och Gällivare och vid en konkurs tas inget ansvar för återställning av marken eller förlorade jobb. Stockholm drabbas inte nämnvärt och ser bara ”framsidan” av gruvnäringen.

Varje år produceras motsvarande ca 5 kubikmeter gråberg per invånare i Sverige vilket betyder åtskilliga miljoner sprängsten per år för Stockholms kommun. Om en överföring av Kirunas hela deponiberg görs till Stockholm, där topografin är byggnader i stället för berg och där höjden förhåller sig till högsta byggnaden, Kaknästornet, skulle det betyda en höjd på tio våningar.

Ett tankeexperiment: Stockholms beskärda del av sprängsten från Norrland placeras i gabionkorgar och staplas till arkitektoniska volymer i stadens mellanrum, parker och obebyggd mark. Byggnadsvolymer utan rum och fönster, utan annan funktion än att vara ett gemensamt ansvarstagande för gruvverksamheten.

Foto: Jean-Baptiste Béranger/Eva Bonniers donationsnämnd