Tio vinnande bidrag i idétävlingen om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Utställningen EVA, på Konstakademien i Stockholm, presenterar de tio vinnande bidragen i en idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö. En namnkunnig jury har gjort urvalet bland 182 projekt.

Förslagen utgår från Stockholm men i övrigt har deltagarna uppmanats att tänka och röra sig helt fritt i gränslandet mellan konst och arkitektur. Det finns inget specificerat uppdrag och därför är de vinnande bidragen tio stycken, istället för ett.

Själva syftet med EVA är att pröva nya format och vidga utgångpunkterna för samtal om konstens och arkitekturens betydelse i och för en expanderande stad.

Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd förklarar:

Det finns ett stort och tydligt behov av att hitta nya och mer tillåtande former för att komma vidare i diskussionerna om konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta det offentliga rummet. Genom EVA vill vi pröva och uppmuntra till nya strategier för vitala samtal och reflektioner om morgondagens stadsmiljö och livsvillkor.

Utställningen EVA öppnar med vernissage för allmänheten torsdag 8 oktober kl. 17.00-20.00.

  • Leif Bolter, konstnär, tillförordnad preses vid Konstakademien och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd hälsar välkommen.
  • Ann Magnusson, konstnär, konstkonsult och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd introducerar och öppnar utställningen.
  • Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör, chef för avdelningen för stadsutveckling i Stockholms stad talar kort om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljöutveckling.

EVA pågår 8–29 oktober 2015 med tillhörande samtalsserie/program.

Öppettider: tisdag–fredag 11–17, lördag–söndag 12–16.
Fri entré.
Adress: Konstakademien, Stockholm
Fredsgatan 12 (Hiss från Jakobsgatan 27 c)
Studion, Plan 4